Over de wet Waadi

Sinds 1 juli 2012 is de wet Waadi van kracht. Waadi staat voor ‘Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs’. Wanneer uw bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stelt moet uw bedrijf als zodanig geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.

De overheid wil met deze wet illegale arbeid en het uitbuiten van arbeidskrachten tegengaan.

Iedere rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt zowel  voor het bedrijfsmatig als niet bedrijfsmatig het beschikbaar stellen van arbeidskrachten. Bedrijven zoals  uitzendbureaus, detacheringsbureaus en uitleenbedrijven zullen hiermee veel te maken krijgen.voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Ook wanneer u een arbeidskracht inleent van een bedrijf, dient u te controleren of dit bedrijf geregistreerd voor de wet Waadi.  Overtreders van de wet Waadi kunnen hoge boetes opgelet krijgen.