Registreer voor de Waadi

Wanneer uw bedrijf arbeidskrachten ter beschikking staat moet u dit melden aan de Kamer van Koophandel, zo kunt u hoge boetes voorkomen.

U stelt bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking

Geef dit aan op het online wijzigingenformulier:  Vul bij ondernemingsactiviteiten in: ‘ter beschikking stellen van arbeidskrachten’. Het aanpassen van de bedrijfsactiviteit is gratis.

Stelt u niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?

Vul dit vragenformulier. Vul bij ‘Uw vraag’ in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld uw naam, uw bedrijfsnaam én uw KvK-nummer.

U twijfelt wat u moet doorgeven aan de KvK?

Registreert dan dat u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit brengt namelijk geen kosten met zich mee en zo speelt u op safe.

Uitzondering

Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.