Waadi boete

Het overtreden van de Waadi kan forse financiële consequenties hebben.

Uitleners krijgen een boete van de Inspectie SZW van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer.