SBI code Waadi

De Kamer van Koophandel, geeft hier het volgende over aan:

Een werkgever is goed geregistreerd als door de KvK een of meerdere van de onderstaande SBI-codes is toegekend of als in het Handelsregister de Waadi-indicator is aangezet. Een werkgever die bedrijfsmatig met TBA bezig is moet in het handelsregister opnemen dat er sprake is van TBA. In dat geval zal de KvK een van de volgende SBI-codes toekennen:

  • 78201 Uitzendbureaus
  • 78202 Uitleenbureaus
  • 78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
  • 7830 Payrolling (personeelsbeheer)

Werkgevers die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikkingstellen moeten dat ook melden, maar zij krijgen in het Handelsregister een aantekening dat ze voldoen aan de registratieplicht (de Waadi-indicator).

Voor de beoordeling van de vraag of in een concreet geval aan de registratieplicht is voldaan, is het moment van de melding bij de KvK bepalend. Immers de inlener moet kunnen nagaan of de uitlener geregistreerd staat. De KvK registreert datum en tijdstip van melding.